Hrvatski savez informatičara financirao program Zabavni javascript

Udruga Međimurski informatički klub Čakovec (MIK) uz financiranje Hrvatskog saveza informatičara provela je edukacijsku radionicu naziva Zabavni javascript. Radionica je imala cilj da približi javascript djeci viših razreda osnovne škola i srednjoškolcima.

 

Zbog stanja sa korona virusom ove godine tečaj smo odradili online preko MS Teams alata. Predavanja su bila podjeljena u 3 djela, gdje su u prvom djelu se upoznavali sa osnovama HTML jezika, te CSS jezika za grafičko oblikovanje. Ovdje je bio cilj da savladaju osnove HTML i CSS-a te da naprave svoju stranicu na kojoj će u drugom dijelu nadograditi sa javascriptom.

  Slika 1. primjer html koda

Nakon što smo se upoznali i savladali HTML te napravili svoju prvu stranicu, krenuli smo u drugu fazu gdje smo učili javascript i njegovu zabavnu stranu, jer u praksi ljudi ne vole baš javascript. Naučili smo kako se koristi javascript, kako se HTML stranica može nadopuniti sa animacijama i ostalim mogućnostima javascripta kao npr. dinamičko osvježavanje dijelova stranica. Isto tako dotakli smo se i NodeJS-a koji nam omogućava da poznavanjem javascripta možemo komunicirati s bazom podataka.

Slika 2. primjer javascript koda

U zadnjoj fazi predavanja smo dobivena znanja povezali u završni projekt, gdje su polaznici radili svoju aplikaciju. Radili smo edukacijsku aplikaciju, koja olakšava učenje matematike za učenike s teškoćama u razvoju. Aplikacija je online i može se vidjeti na sljedećoj stranici: http://math.mik.hr/

početna stranica aplikacije

Zahvaljujemo se Hrvatskom savezu informatičara na podršci ovog edukacijskog projekta i nadamo se budućoj suradnji.

 

Posted by Igor Matosa