FROM ZERO TO STEM HERO

PONOVLJENI POSTUPAK NABAVE ZA GRUPE 1, 4, 6 i 8

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB

Bana Josipa Jelačića 22b

40000 Čakovec

OIB: 96823550116

 

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA NABAVU OPREMA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNIH STEM RADIONICA, PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPE 1, 4, 6 I 8

 

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.04.2.1.10.0145 i Priloga III “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ u svrhu provedbe projekta pod nazivom: FROM ZERO TO STEM HERO.

 

NAZIV NABAVE: NABAVA OPREMA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNIH STEM RADIONICA, PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPE 1, 4, 6 I 8

 

Referentni broj nabave: Nabava 2

 

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

 

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB

Bana Josipa Jelačića 22b

40000 Čakovec

OIB: 96823550116

 

Podaci o osobi zaduženoj za kontakt:

Ime i prezime osobe za kontakt: Dejan Drabić

Broj telefona: 098 331 114

Adresa elektroničke pošte: nabava@mik.hr

 

2. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE

 

Predmet nabave su oprema i roba potrebni za razvoj i provedbu (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a u sklopu projekta "From Zero to STEM Hero“.

Predmet nabave podijeljen je u grupe:

 

GRUPA 1 Informatička oprema
GRUPA 4 Oprema za laboratorij kemije
GRUPA 6 Radionički namještaj
GRUPA 8 Potrošni materijal za radionice modelarstva

 

sve sukladno opisima i specifikacijama u troškovniku.

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 68.080,00 EURA (bez PDV-a), odnosno   po grupama:

GRUPA 1 Informatička oprema 54.320,00 €
GRUPA 4 Oprema za laboratorij kemije 3.600,00 €
GRUPA 6 Radionički namještaj 7.360,00 €
GRUPA 8 Potrošni materijal za radionice modelarstva 2.800,00 €

3. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuditelj svoju ponudu mora dostaviti najkasnije do 06.04.2023. godine do 09:00 sati.

 

Ponuditelj dostavlja ponudu u papirnatom ili elektroničkom obliku.

 

U slučaju dostave ponude u papirnatom obliku, ponuditelj dostavlja ponudu u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobno) koja sadrži:

 1. naziv i adresa Naručitelja
 2. naziv i adresa ponuditelja (na poleđini ili gornjem lijevom uglu omotnice)
 3. naziv predmeta nabave
 4. naznaka »ne otvaraj«.

 

Omotnica se dostavlja na adresu naručitelja Međimurski informatički klub, Bana Josipa Jelačića 22/B, 40000 Čakovec, 1. kat, soba br. 5.

 

U slučaju dostave ponude u papirnatom obliku ponuda mora biti dostavljena na navedenu adresu prije isteka roka za dostavu ponuda.

 

U slučaju dostave ponude u elektroničkom obliku, ponuditelj dostavlja ponudu na elektroničku poštu nabava@mik.hr, a iz predmeta elektroničke pošte mora biti vidljivo da se radi o ponudi i o kojem predmetu nabave je riječ.

 

U slučaju dostave ponude u elektroničkom obliku ponuda mora biti vidljiva na poslužitelju naručitelja prije roka za dostavu ponuda.

 

 1. JEZIK NA KOJEM PONUDA MORA BITI PRIPREMLJENA I DOSTAVLJENA

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 1. ELEKTRONIČKA ADRESA NA KOJU SE MOGU ZATRAŽITI DODATNE INFORMACIJE

 

Ime i prezime osobe za kontakt: Dejan Drabić

Broj telefona: 098 331 114

Adresa elektroničke pošte: nabava@mik.hr

 

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju za nadmetanje. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem elektroničke pošte: nabava@mik.hr.

 

Ako je potrebno, gospodarski subjekt može dostavljati zahtjeve za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje najkasnije tijekom šestog dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Ako zahtjev za dodatnim informacijama nije bio pravovremen, Naručitelj nije obvezan odgovoriti na isti.

POSTUPAK NABAVE

 

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB

Bana Josipa Jelačića 22b

40000 Čakovec

OIB: 96823550116

 

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA NABAVU OPREMA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNIH STEM RADIONICA

 

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.04.2.1.10.0145 i Priloga III “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“ u svrhu provedbe projekta pod nazivom: FROM ZERO TO STEM HERO.

 

NAZIV NABAVE: NABAVA OPREMA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNIH STEM RADIONICA

 

Referentni broj nabave: Nabava 2

 

 1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

 

MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB

Bana Josipa Jelačića 22b

40000 Čakovec

OIB: 96823550116

 

Podaci o osobi zaduženoj za kontakt:

Ime i prezime osobe za kontakt: Dejan Drabić

Broj telefona: 098 331 114

Adresa elektroničke pošte: nabava@mik.hr

 

 1. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE

 

Predmet nabave su oprema i roba potrebni za razvoj i provedbu (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a u sklopu projekta "From Zero to STEM Hero“.

Predmet nabave podijeljen je u grupe:

GRUPA 1 Informatička oprema
GRUPA 2 Robotička oprema
GRUPA 3 Oprema za laboratorij matematike
GRUPA 4 Oprema za laboratorij kemije
GRUPA 5 Alati za strojarstvo i modelarstvo
GRUPA 6 Radionički namještaj
GRUPA 7 Laserski stroj
GRUPA 8 Potrošni materijal za radionice modelarstva
GRUPA 9 Uredski potrošni materijal

 

sve sukladno opisima i specifikacijama u troškovniku.

 

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 107.039,83 EURA (bez PDV-a), odnosno   po grupama:

GRUPA 1 Informatička oprema 54.202,95 €
GRUPA 2 Robotička oprema 23.064,99 €
GRUPA 3 Oprema za laboratorij matematike 736,10 €
GRUPA 4 Oprema za laboratorij kemije 3.386,94 €
GRUPA 5 Alati za strojarstvo i modelarstvo 6.222,88 €
GRUPA 6 Radionički namještaj 6.490,62 €
GRUPA 7 Laserski stroj 10.667,00 €
GRUPA 8 Potrošni materijal za radionice modelarstva 1.935,50 €
GRUPA 9 Uredski potrošni materijal 332,85 €

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuditelj svoju ponudu mora dostaviti najkasnije do 03.02.2023. godine do 09:00 sati.

 

Ponuditelj dostavlja ponudu u papirnatom ili elektroničkom obliku.

 

U slučaju dostave ponude u papirnatom obliku, ponuditelj dostavlja ponudu u zatvorenoj omotnici (poštom ili osobno) koja sadrži:

 1. naziv i adresa Naručitelja
 2. naziv i adresa ponuditelja (na poleđini ili gornjem lijevom uglu omotnice)
 3. naziv predmeta nabave
 4. naznaka »ne otvaraj«.

 

Omotnica se dostavlja na adresu naručitelja Međimurski informatički klub, Bana Josipa Jelačića 22/B, 40000 Čakovec, 1. kat, soba br. 5.

 

U slučaju dostave ponude u papirnatom obliku ponuda mora biti dostavljena na navedenu adresu prije isteka roka za dostavu ponuda.

 

U slučaju dostave ponude u elektroničkom obliku, ponuditelj dostavlja ponudu na elektroničku poštu nabava@mik.hr, a iz predmeta elektroničke pošte mora biti vidljivo da se radi o ponudi i o kojem predmetu nabave je riječ.

 

U slučaju dostave ponude u elektroničkom obliku ponuda mora biti vidljiva na poslužitelju naručitelja prije roka za dostavu ponuda.

 

 1. JEZIK NA KOJEM PONUDA MORA BITI PRIPREMLJENA I DOSTAVLJENA

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 1. ELEKTRONIČKA ADRESA NA KOJU SE MOGU ZATRAŽITI DODATNE INFORMACIJE

 

Ime i prezime osobe za kontakt: Dejan Drabić

Broj telefona: 098 331 114

Adresa elektroničke pošte: nabava@mik.hr

 

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju za nadmetanje. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem elektroničke pošte: nabava@mik.hr.

 

Ako je potrebno, gospodarski subjekt može dostavljati zahtjeve za dodatnim informacijama u vezi s dokumentacijom za nadmetanje najkasnije tijekom šestog dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Ako zahtjev za dodatnim informacijama nije bio pravovremen, Naručitelj nije obvezan odgovoriti na isti.