Mali robotičari

U početcima robot je bio namijenjen zamijeni ljudskog rada u tvornicama. Danas, on predstavlja mnogo više. Iako je njihova primjena još uvijek najbrojnija u industrijskim pogonima, roboti su postali važan dio medicine, znanosti, a mnogi roboti zamjenjuju opasne i teške ljudske poslove. Roboti su se „ušuljali“ i u naše domove gdje služe kao usisavači i automatske kosilice. Iako mnogi roboti zamjenjuju ljudske poslove i olakšavaju u mnogim područjima, postoje i roboti koji služe zabavnom učenju.

Tečaj Mali robotičari polaznicima će omogućiti jednostavan i zabavan ulazak u svijet robotike. Djeca će kroz zabavne zadatke naučiti kako upravljati Dash and Dot, mBot i Micro:Maqueen Plus.

Prve korake u robotici učenici će napraviti pomoću programirajućeg robota Dash and Dot. Robot Dash and Dot nudi široki raspon mogućnosti učenja, a programiranje se odvija kroz mobilnu aplikaciju Blockly. Sa svojim višestrukim senzorima i performansama omogućava laku interakciju i komunikaciju sa svojom okolinom. Tijekom tečaja djeca će usvojiti vještine pokretanja robota, snimanja i korištenja zvukova, korištenja LED dioda, animacija, korištenja senzora za detekciju prepreke u blizini i slično.

mBot je programirajući robot za početnike namijenjen učenju na jednostavan i zabavan način korištenjem grafičkog programskog jezika mBlock. Pomoću naših naredbi, mBot producira zvuk i svjetlost, može se kretati, zaustavljati, ubrzavati, usporavati, zaobilaziti prepreke, pratiti liniju, pratiti svjetlost…Tijekom tečaja učenici će naučiti osnovne naredbe izvršavanja programa (početak i kraj programa, uvjeti, petlje) i osnove rada s mBot robotom (kontrola motora, svjetla, zvuka, očitavanja sa senzora, očitavanja stanja tipke…). Pomoću mBota djeca neće samo učiti programiranju robota, već će učiti i o dijelovima robota te kritički promišljati o ulozi i svrsi robota koji nas okružuju. 

Robot Micro:Maqueen Plus, mali je i praktični robot kojim se upravlja pomoću Micro:bita. Napredna je verzija Micro:Maqueen Lite seta s puno više funkcionalnosti. Budući da je upravljan pomoću Micro:bit, ima i sve njegove funkcionalnosti- bežičnu komunikaciju, senzore za mjerenje temperature, ispis na zaslonu, komunikaciju s drugim Micro:bitovima. Micro:Maqueen može se kretati, uključivati i isključivati zujalicu i svjetla, očitavati sa senzora (pratiti liniju, detektirati prepreke), bežično komunicirati… Kao dodatak Micro:Maqueen robotu učenici će koristiti HuskyLens kameru kao primjer umjetne inteligencije. Pomoću nje Micro:Maqueen može prepoznavati lica, objekte, pratiti liniju, prepoznavati boje i oznake.

MakeCode editor i mBlock prikladni su za početno učenje programiranja jer sadrže kategorizirane blokove koji se spajaju u cjeline. Tako učenici ne trebaju pamtiti naredbe što olakšava početak programiranja i stvaranje projekata.

Na radionici ćemo poticati kreativnost, suradnju, kritičko mišljenje, istraživanje i znatiželju, a pritom razvijati računalno razmišljanje i sposobnost rješavanja problema. 

Što ćemo na tečaju raditi?

 • upoznati Dash and Dot
 • upoznati mBot i njegove dijelove
 • upoznati Micro:Maqueen Plus i njegove dijelove
 • upoznati osnovne programske blokove i sastavljati ih u skladne cjeline
 • rješavati logičke zadatke kroz različite zadatke
 • naučiti koristiti zvuk i svjetla
 • naučiti pokretati, zakretati i zaustavljati robote
 • naučiti o senzorima te se koristiti njima- senzor praćenja linije, ultrazvučni senzor, svjetlosni senzor
 • stvarati vlastite blokove
 • naučiti osnovne naredbe izvršavanja programa (početak i kraj programa, uvjeti, petlje)
 • upoznati HuskyLens kameru i učiti o umjetnoj inteligenciji
 • učiti pomoću računala i napraviti materijal za učenje putem računala
 • upoznati se sa svijetom programiranja bez stresa oko kompliciranih izraza
 • izraditi vlastite interaktivne računalne igre
 • stvarati i prezentirati vlastite uratke

Obrazovni ishodi i ciljevi:

 • samostalno korištenje i stvaranje pomoću Dash and Dot-a
 • samostalno korištenje i stvaranje pomoću mBot-a
 • samostalno korištenje i stvaranje pomoću Micro:Maqueen Plus-a
 • razvoj vještina učenja i kritičkog razmišljanja
 • rješavanje problema na jednostavan i pristupačan način (slika, zvuk, igra)
 • poboljšanje socijalnih vještina radom u grupama
 • poboljšanje strpljenja i ustrajnosti
 • postizanje kreativnog razmišljanja i inovacija
 • povećanje interesa za znanost
 • upotreba računala u svakodnevnim školskim aktivnostima
 • poboljšanje vještina učenja, učenje je jednostavnije i zanimljivije
 • poboljšanje vještina prezentiranja vlastitog uratka
 • učenje samostalnog istraživanja te tako poticati radoznalost i upornost