Informacije

Podaci udruge

Naziv: Međimurski informatički klub
Adresa: Bana Josipa Jelačića 22B, 40000 Čakovec
OIB: 96823550116
Račun: HR7823900011100162961
Telefon: (+385) 95 853 1103
E-mail: info@mik.hr

Predsjednik udruge: Viktor Lazar
Zamjenik predsjednika: Miljenko Blažeka
Tajnik udruge: Zoran Kadežabek

Statut udruge

Izmjene i dopune statuta

Lokacija prostorija

Tehnološko-inovacijski centar Medimurje d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22B, 40000, Čakovec