Završena radionica Moderne mobilne aplikacije – STEM kamp Međimurske Županije

U utorak 17. kolovoza 2021. završena je  četverodnevna besplatna ljetna radionica za djecu i mlade Moderne mobilne aplikacije, koja je provedena u organizaciji udruge Međimurski informatički klub (MIK), u partnerstvu s udrugom Mladi informatički stručnjaci (MIS).  Radionica se održala u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM) i u cijelosti je bila financirana sredstvima Međimurske županije u sklopu projekta udruge MIK – “STEM Kamp Međimurske Županije”.

Mobilne aplikacije dio su naše svakodnevice, a mobilni uređaji imaju sve bolje karakteristike, te se često koriste za obavljanje zadataka koji su do nedavno bili rezervirani samo za osobna računala. Mobitel nije više samo sredstvo za telefonsku ili SMS komunikaciju. Koristi se za gotovo sve, od fotografiranja, vođenja bilješki, praćenja parametara sportskih aktivnosti, fotografiranja, slušanja glazbe i slično. Može se reći da je mobilni uređaj švicarski nožić 21. stoljeća. Ova sveprisutnost mobitela pruža i neizmjerne mogućnosti za razvoj aplikacija.
Radionica Moderne mobilne aplikacije je uvela polaznike u razvoj mobilnih aplikacija temeljenih na razvojnom okviru Flutter i programskom jeziku Dart. Flutter je odabran zbog svoje fleksibilnosti i niske krivulje učenja, što će učenicima omogućiti da brzo svladaju osnove i počinju razvijati bogate mobilne aplikacije. Polaznici radionice stekli su osnovna znanja i prošli kroz faze razvoja mobilnih aplikacija te su uspješno izradili svoje prve mobilne aplikacije. Voditelj radionice bio je Viktor Lazar, mag.inf.

Posted by Viktor Lazar