Udruga MIK održala besplatnu radionicu Mali Inovatori

Udruga Međimurski informatički klub održala je 14.10.2020. besplatnu online radionicu Mali Inovatori u sklopu projekta Meet and Code. U nastavku donosimo materijale radionice za sve koji nisu mogli sudjelovati.

Što je to Arduino?

Arduino je razvojna platforma koja se sastoji od mikrokontrolera („mozga“) i razvojne pločice, koja nam daje pristup pinovima („nožicama“) mikrokontrolera.  Uz sam hardver, Arduino nam nudi i softversku podršku – programski jezik, integrirano okruženje za razvoj programa (IDE) te niz biblioteka koje nam pomažu u radu sa mikrokontrolerom i elemetima koje spajamo.

Kako programirati Arduino?

Arduino programiramo u programskom jeziku koji ima sličnu sintaksu kao C++. Struktura Arduino programa je specifična i sastoji se od 2 glavna dijela. To su funkcije setup i loop. Sadržaj setup funkcije se izvršava samo jednom i to prilikom pokretanja. Loop funkcija se izvršava u beskonačnoj petlji sve dok je Arduino upaljen.

Kako komunicirati s Arduinom?

Pinovi Arduina mogu se koristiti za upravljanje raznim uređajima ili za očitavanje stanja s različitih senzora. Pinovi mogu raditi u dva načina rada pinova – izlazni (OUTPUT) i ulazni (INPUT).

OUTPUT – svaki pin mikrokotrolera može imati jedno od dva moguća stanja – visoko (1 ili HIGH) i nisko (0 ili LOW). Kada je izvod u stanju visoko  na njemu je potencijal od +5V s obzirom na masu sustava, a kada je izvod u stanju nisko na njemu je potencijal od 0V.

INPUT – pin u ulaznom načinu rada znači da mikrokontroler može očitati digitalno stanje koje dolazi od vanjske komponente. To stanje također može biti visoko (1 ili HIGH) ili nisko (0 ili LOW).

Opisano je kako rade digitalni pinovi, no neki od pinova mogu raditi i u analognom načinu rada. Takvi pinovi mogu očitavati napon u rasponu od 0 do 5V.

Kako spojiti vanjske komponente?

Kod rada s vanjskim elementima, često koristimo prototipnu ili eksperimentalnu pločicu (breadboard). Pločica nam omogućuje privremeno spajanje komponenti bez lemljenja i odlična je za izradu strujnih krugova koje možemo rastaviti, a komponente ponovno iskoristiti. Pločica se sastoji od utora za pinove koji su u unutrašnjosti pločice međusobno povezani metalom i tako provode struju.

Možemo li programirati i simulirati Arduino na računalu?

Naravno da možemo 😊 Jedan od takvih alata je i online platforma Autodesk Tinkercad, koja kroz aplikaciju Circuits nudi mogućnost rada s elektroničkim sklopovima Arduinom.

Upute o korištenju te kako izraditi i isprogramirati jednostavan projekt pogledajte na videu:

Uvodni projekt potražite na https://www.tinkercad.com/things/4vo3HGbJz0X

Projekt sa PIR senzorom potražite na https://www.tinkercad.com/things/g50SpfmkDV7

 

Posted by Viktor Lazar