Robotika 2

Voliš proučavati kako funkcionira svijet? Želiš nešto sastavljati i rastavljati, te rješavati probleme programiranjem na računalu? Već imaš neka iskustva sa mBot robotima, te želiš naučiti više? Privlači te elektronika? Polaznik si 6. - 8. razreda osnovne škole – tada je tečaj Robotika 2. pravi tečaj za tebe.

Što je robotika 2?

Na tečaju robotike raditi ćemo sa gotovim mBot robotima, kao i sa micro:bit mikroračunalom kao primjerom malenog računala/mikrokontrolera koji je pogodan za izradu raznih uradi-sam projekata iz područja robotike, automatike ili interneta stvari. Tečaj se sastoji od 4 modula: modula „mBot“, modula „micro:bit - osnove“, modula „micro:bit - elektronički sklopovi“ i modula „Tinkercad - elektronički sklopovi“. Pri tome prva 2 modula koja su zajednička sa tečajem Robotika 1 će se proći u obliku ponavljanja, kao temelj za nastavak tečaja.

Modul „mBot“ (skraćeno*)

mBot roboti se sastoje od mehaničkog kučišta, 2 motora za kontrolu 2 kotača, svjetla, senzora za praćenje crte, senzora za mjerenje udaljenosti, malenog zvučnika, tipke, modula za infracrvenu komunikaciju, baterije, a sve kontrolirano i upravljano preko arduino-bazirane pločice. Programiranje robota je jednostavno korištenjem grafičkog programskog jezika mBlocks. Upravo taj grafički programski jezik je odlično i jednostavno mjesto a susret sa programiranjem: osnovne naredbe izvršavanja programa (početak, kraj programa, uvjeti, petlje, naredbe za pauziranje), rad sa mBot robotom (kontrola motora, kontrola svjetla, kontrola zvuka, očitavanja sa senzora, očitavanja stanja tipke…), rad sa varijablama, izrada vlastitih funkcija i potprograma. Tijekom rada na tečaju rješavati ćemo razne (jednostavnije i složenije) robotske staze.
Osim osnovnih djelova iz mBot kompleta, u udruzi imamo i dodatne senzore i komponente kao i dodatne robotske staze sa međunarodnog MakeX natjecanja, što naš opseg konstrukcijskih i programerskih izazova čini ogromnim.
Ranijih godina sudjelovali smo i na natjecanjima mBot robotske lige (Croatian Makers), međutim ove godine je upitno hoće li liga zbog trenutne epidemiološke situacije biti organizirana.

* Na tečaju Robotika 1 kroz ovaj modul se prolazi detaljnije i polaganije, dok na tečaju Robotika 2 kroz ovaj modul se prolazi u obliku ponavljanja sadržaja i ubrzano.

Modul „micro:bit - osnove“ (skraćeno*)

Micro:bit mikroračunalo je maleni elektronički sklop (pločica) dimenzija 3cm x 4cm. Na toj pločici se nalazi mikroračunalo sposobno izvršavati raznorazne programe, dvije tipke, senzori za mjerenje nagiba, akceleracije, temperature magnetskog polja (kompas!), ekran veličine 5x5 piksela, senzor za mjerenje jačine svjetla, podrška za bluetooth (bežićnu) komunikaciju te čitav niz elektroničkih ulaza i izlaza (tzv ulazno-izlazni portovi opće namjene). Programiranje Micro:bit mikroračunala je moguće na više načina – MakeCode grafički alat, javascript i python. Na tečaju ćemo se baviti MakeCode grafičkim alatom u kojem se programi izrađuju spajanjem grafičkih elemenata, a sve s ciljem kako bi rad sa ovim mikroračunalom bio čim jednostavniji i lakši.
Jedna od odličnih pogodnosti kod micro:bit mikroračunala je i dostupnost simulatora za rad sa tim mikroračunalom na internetu – zaista, za početi programirati micro:bit nije potrebno ni posjedovati ga, a svi potrebni alati su dostupni online.
Kroz tečaj ćemo se upoznati sa pojedinim senzorima i svojstvima micro:bit-a, te rješavati različite praktične zadatke poput npr brojača koraka ili igre kamen-škare-papir na daljinu. Zadaci i upute za zadatke pratiti će razinu znanja grupe, te će s protekom vremena biti sve zahtjevniji.

* Na tečaju Robotika 1 kroz ovaj modul se prolazi detaljnije i polaganije, dok na tečaju Robotika 2 kroz ovaj modul se prolazi u obliku ponavljanja sadržaja i ubrzano.

Modul „micro:bit - elektronički sklopovi“

Osim programiranja micro:bit mikroračunala, na tečaju ćemo iskoristiti i njegova fizička svojstva za izradu raznih konkretnih kreativnih projekata. U tom dijelu tečaja (osim microbit-a) koristiti ćemo i dodatne elektroničke i dodatne mehaničke komponente koje ćemo povezivati žicama (a i na druge načine) u kreativne i zanimljive uradi-sam projekte. Na taj način učiti ćemo više o elektronici – što je to električna struja, napon i otpor, kakva svojstva imaju različiti materijali i živa bića, kakve elektroničke komponente postoje, te kako ih međusobno povezivati u funkcionalne cjeline. Također, naučiti ćemo kako microbit računalo povezati i sa PC računalom, odnosno kako iskoristiti PC za obradu podataka sa microbit-a. Ovaj dio tečaja je uvod u elektroniku i tečaj Internet stvari.

Modul „Tinkercad - elektronički sklopovi“

Tinkercad je alat kojeg ćemo koristiti za izradu vlastitih uradi-sam elektroničkih projekata. Riječ je o alatu koji se sastoji od više modula, a mi ćemo koristiti modul „Circuits“ namjenjen izradi elektroničkih krugova. Pomoću tog alata učiti ćemo osnovne stvari vezane uz elektroniku, izrađivati ćemo vlastite elektroničke projekte i učiti o diodama, otpornicima, tranzistorima, kondenzatorima i drugim jednostavnim sklopovima. Konačno, alat nam omogućuje i korištenje mikroračunala u procesu simulacije (Arduino Uno), pa ćemo se kroz tečaj upoznavati i sa samim Arduino mikroračunalom te kako ga programirati i koristiti za izradu vlastitih projekata. Ovaj dio tečaja je uvod u elektroniku i tečaj Internet stvari.