Razmišljaj računalno

Informacijsko-komunikacijska tehnologija već je davno ušla u naš život i nepovratno ga promijenila. Jedna od najvažnijih kompetencija 21. stoljeća jest rješavanje problema, a upravo je programiranje vještina koja iznimno doprinosi razvoju tih sposobnosti. Nije cilj da sva djeca postanu programeri, no ako savladaju algoritamski način razmišljanja, pomoći će im u svim drugim područjima da budu efikasniji, precizniji, sistematizirani, nedvosmisleni i kreativniji.

Kroz ove će radionice djeca upoznati jedan od trenutno najpopularnijih svjetskih programskih jezika – Python. Koristi se na svim razinama obrazovanja od osnovne škole , preko srednje škole i sve do fakulteta za učenje programiranja. Vrlo je zastupljen i u profesionalno segmentu pa je tako upravo Python službeni programski jezik u Google-u. Učenici će se upoznati sa sučeljem najmodernijeg razvojnog alata PyCharm te naučiti kako se naredbama stvaraju prvi računalni programi. Rješavanjem konkretnih i postupno sve složenijih problemskih zadataka savladat će različite programerske koncepte te naučiti razmišljati.

Učenike će se, prema njihovoj spremnosti i podršci roditelja, pripremiti za sudjelovanja na informatičkim natjecanjima u primjeni algoritama (Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici – HONI i Državnom natjecanju iz informatike – Infokup).

Ishodi:

 • objasniti osnovne algoritamske konstrukte
 • uspješno koristiti razvojno sučelje PyCharm alata
 • usvojiti osnovne naredbe Python jezika
  • ulaz i izlaz podataka
  • tipove podataka
  • matematičke operacije
  • unos više podataka u jednom redu
  • grananje
  • rad s tekstom (stringovima)
  • petlje
  • liste
 • dizajnirati algoritam i izabrati optimalne tipove i strukture podataka u rješavanju jednostavnih problema
 • koristiti se metodama pronalaženja minimalnih i maksimalnih vrijednosti
 • koristiti metode sortiranja i pretraživanja
 • izraditi vlastite funkcije
 • prezentirati i argumentirati svoje stavove, ideje i rješenja
 • razvijati kritičko razmišljanje, kreativnost i snalažljivost u rješavanju problema

Uzrast:

Radionice su namijenjene učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, a izvodit će se u grupama do 15 sudionika. Preporuča se djeci koja imaju veće sklonosti u rješavanju matematičkih i logičkih zadataka.