Programiranje za najmlađe

Djeca u srednjem djetinjstvu razvijaju interese za različite aktivnosti. U najranijem razdoblju najlakše učimo, što smo stariji teže usvajamo nove sadržaje. Navedene činjenice upućuju na zaključak da djecu što ranije treba uključiti u neku aktivnost.

Programiranje ne predstavlja samo pisanje računalnih programa. Programiranje je prvenstveno rješavanje problema, uklanjanje pogrešaka i razvijanje logičkog razmišljanja. Programiranje od najmlađeg uzrasta potiče logičko razmišljanje, učenje na principu pokušaja i pogrešaka te navodi djecu na postavljanje i rješavanje problema.

Prema Piagetu, djeca od 7 do 11/12 godina nalaze se u fazi konkretnih operacija. Ovu fazu karakterizira oblik inteligencije u kojem mentalne operacije omogućuju logičko rješavanje problema, ali samo s konkretnim objektima. Stoga je upravo Scratch najpogodniji za početno učenje programiranja. Scratch je grafički programski jezik kojeg karakterizira vizualizacija. Programiranje u Scratchu sastoji od povezivanja blokova. Oni se slažu u veće konstrukcije koje služe kao naredbe za određeni lik. Djeca biraju likove, pozornice, tj. pozadine te kreiraju naredbe prema kojima se izvršavaju određene radnje. Scratch je namijenjen stvaranju različitih sadržaja poput igara, animacija, priča. Po svojoj prirodi, Scratch je vrlo pristupačan početnicima, ali nudi i dovoljnu dubinu koja će zainteresirati naprednije. Programiranje u Scratch-u tvori najbolju bazu za daljnji rad na području programiranja.

Tečaj Programiranje za najmlađe namijenjen je početnicima u svijetu programiranja, a bazira se na programiranju u Scratch-u. Osim programiranja u Scratch-a, tijekom tečaja učenici će se upoznati i susresti s različitim zadacima. Na početku će se susresti s klasičnim logičkim zadacima, a zatim će se kroz Code.org susresti sa sastavljanjem blokova. Kada usvoje sastavljanje blokova, krećemo na učenje programiranja u Scratch-u. Učenici će kroz zabavne i jednostavne zadatke usvajati pojmove petlje i grananja, kreirati i koristiti varijable, stvarati vlastite blokove. Učenici će se susresti i s nekoliko igara koje se temelje na logičkom razmišljanju, a posljednjih nekoliko sati tečaja posvetit ćemo upoznavanju i radu s MicroBit-om te upoznati njegove mogućnosti- izrada termometra, brojača koraka, kompasa…

Na samom početku zadaci će biti jednostavni i rješavat će se kolektivno. Nakon nekog vremena zadaci će biti složeniji, a rad sve samostalniji. Krajnji cilj je izrada samostalnih igara i animacija koje će djeca samostalno i osmisliti.

Tečaj je namijenjen djeci 2. i 3. razreda. Planiran je godišnji fond od 60 školskih sati. Tečaj će se održavati jednom tjedno u trajanju od 2 školska sata.

 

Što ćemo raditi?

· Upoznati Code.org i naučiti sastavljati blokove

· Upoznati se sa Scratch programskim jezikom

· Upoznati osnovne programske blokove te ih povezivati u skladne cjeline

· Rješavati logičke zadatke kroz zabavne interaktivne igre radi upoznavanja kreiranja naredbi za likove putem blok editora

· Naučiti pokretati likove pomoću tipkovnice i miša s animacijom hodanja

· Rješavati jednostavne zadatke matematičkim operacijama

· Dodavati likove koji će se samostalno kretati

· Stvarati animacije, glazbu, igre i priče

· Kreirati svoje blokove i stvarati vlastite priče i animacije

· Učiti pomoću računala i napraviti materijal za učenje putem računala

· Upoznati se sa svijetom programiranja bez stresa oko kompliciranih izraza

· Stvarati i prezentirati vlastite uratke

· Upoznati se s MicroBit-om i njegovim mogućnostima

Obrazovni i odgojni ishodi i ciljevi:

· samostalno korištenje i stvaranje sadržaja na Scratch-u

· razvoj računalnog, kritičkog i logičkog razmišljanja

· rješavanje problema na jednostavan i pristupačan način ( slika, zvuk, igra )

· poboljšanje socijalnih vještina radom u grupama

· postizanje kreativnog razmišljanja i inovacija

· upotreba računala u svakodnevnim školskim aktivnostima

· poboljšanje vještina učenja, učenje je jednostavnije i zanimljivije

· poboljšanje vještina prezentiranja vlastitog uratka

· učenje samostalnog istraživanja te tako poticati radoznalost i upornost