Moderne web aplikacije

Danas se sve više spominje termin moderne web aplikacije, pa ćemo kroz ova predavanja vidjeti što je to moderna web aplikacija, od čega se sastoji moderna web aplikacija, te na kraju ćemo izraditi modernu web aplikaciju.
Predavanja će se sastojati od 3 dijela, pa tako ćemo u prvom dijelu predavanja se pozabaviti bazama podataka, vidjet ćemo kako napraviti bazu podataka, te kako napisati neki upit koji će nam te podatke upisati u bazu podataka ili da dobijemo određene podatke iz baze. Drugi dio predavanja bit će govora o API-jima (backend dio aplikacije), što je API, kako ga izraditi itd. Te u posljednjem dijelu predavanja ćemo vidjeti kako se izrađuje vizualni dio aplikacije te ćemo vidjeti kako se povezuju sve ove tri cjeline u modernu web aplikaciju.
Tehnologije koje će se koristiti su MySql (DB Maria) baza podataka, NodeJs za API, te za vizualizaciju podataka ćemo koristiti Angular.

Cilj predavanja je upoznati djecu sa razvojem modernih web aplikacija, da mogu sami razvijati web aplikacije u modernom duhu.
Tečaj je namijenjen za učenike 7 i 8 razreda osnovne škole, te 1-4 razreda srednjih škola.
Za pohađanje tečaja nisu potrebna dodatna znanja web programiranja, već će se tokom predavanja djeca upoznati sa svim potrebnim tehnologijama za izradu web stranica.

Primjeri aplikacija koje su učenici radili prethodnih godina možete vidjeti na ovome linku