Modelarstvo i maketarstvo

Tečaj Modelarstva i maketarstva je osmišljen na način da kroz različite aktivnosti omogućava razvoj motoričkih sposobnosti, potiče razvoj logičke i prostorne inteligencije te socijalnih vještina i kreativnog mišljenja. Kreativnost omogućuje bolje rješavanje problema, a s time i sposobnost prilagodbe stalnom tehnološkom razvoju. 

Bavljenjem modelarstvom djeca se tehnički opismenjavaju. Čitaju i primjenjuju tehničku dokumentaciju te pravilno i sigurno rukuju alatima i strojevima (sigurni su za upotrebu i bezopasni za male modelare), stvarajući različite modele i makete. Savladavanje osnove modelarstva i maketarstva relativno je lako, prvi rezultati rada su brzo vidljivi pa zbog toga kod djece raste samopouzdanje i zadovoljstvo koje ih potiče na daljnji rad.    

Što se tiče obrazovnih postignuća, bavljenjem maketarstvom omogućava razvoj niza znanja i vještina. Djeca se susreću s elementima matematike i geometrije (skice i nacrti), graditeljstva, elektronike i elektrotehnike. Koriste se s tehničkim crtežima, vrstama materijala i različitim alatima za obradu materijala. Stječu radne navike, uče se strpljenju, rješavanju problema i kritičkom promišljanju o problemu te pronalaze put kako ga riješiti, stoga se kasnije češće opredjeljuju za nastavak školovanja za tehnička zanimanja.  

 

Polaznici će kroz 60 sati tečaja izrađivati uporabne predmete od drva te ih nadograđivati s elektroničkim elementima: 

Aktivnosti učenika:  

  • upoznavanje s izgledom radionice i radnog stola,
  • osnovne informacije o zaštitnim sredstvima i mjerama zaštite na radu
  • sastavljanje i održavanje stroja za piljenje  
  • upoznavanje s alatima za obradu drveta, pravilno i sigurno rukovanje alatima i strojevima 
  • upoznavanje s tehničkim crtežima, 
  • zacrtavanja na materijalu i izrezivanje dijelova maketa i modela 
  • upoznavanje s načinima spajanja materijala
  • dorada maketa i modela za postizanje autentičnog izgleda
  • poticanje kreativnost i individualnih sposobnosti

Tečaj Modelarstva i maketarstva namijenjen je za djecu od 2. razreda OŠ - 8. razreda OŠ.

Učenike će se, prema njihovoj spremnosti i podršci roditelja, pripremiti za sudjelovanja na modelarskim natjecanjima Modelarska liga i Natjecanje mladih tehničara (od 5. do 8. razreda). 

Voditeljice tečaja: Renata Martinec i Katica Mikulaj Ovčarić