Radionica Mbot Labirint

U sklopu projekta  STEM(ajmo!), čiji je nositelj Centar tehničke kulture Rijeka, udruga Međimurski informatički klub provela je dvije jednodnevne robotičke radionice u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica pod nazivom „Mbot labirint“. Radionica u 4.a provedena je 4. svibnja sa četrnaest učenika, dok je radionica u 4.b na kojoj je bilo šesnaest učenika provedena 5. svibnja.

Učenici su naučili spojiti robot s programskim sučeljem na laptopu za komunikaciju i slanje naredbi mBlock. Direktno slati naredbe za pokretanje i skretanje, naučili koristiti led svijetlo i melodije, nakon čega su se upoznali sa senzorom svjetla  i programirali kretanje i stajanje ovisno o intenzitetu vanjskog svjetla. Upoznali su ultrazvučni senzor, te naučili robota kako izbjeći sudar s raznim predmetima. Na kraju su napravili svoj program i prebacili ga na robot kako bi se on mogao samostalno kretati. Robot je izbjegavao sudar s predmetima ispred sebe i kretao se između učenika i drugih robota.

Cilj radionice bio je poticanje interesa za robotiku te usvajanje osnovnih robotičkih koncepata. Učenici su uz ugodnu atmosferu, timski rad i suradnju razvijali kreativni i logički način razmišljanja te upoznali različite načine rada mBot robota.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost korisnika.

Posted by Kristijan Sabolčec