Radionica mBot akademija

Udruga Međimurski informatički klub (MIK) provodi jednodnevne i višednevne radionice u sklopu projekta „STEM(ajmo!)“. Nositelj projekta STEM(ajmo!) je Centar tehničke kulture Rijeka, a cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivnu provedbu programa popularizacije STEM-a među djecom, mladima i općom populacijom.

02. i 09. svibnja provedena je dvodnevna radionica „mBot akademija“. Na radionici je sudjelovalo 18-tero učenika od 2. do 4. razreda osnovne škole. Tijekom radionice učenici su usvojili osnove rada s mBot robotom, osnovne naredbe izvršavanja programa te upoznali i koristili mnoge senzore.

Prvog dana radionice učenici su pokretali i zakretali robot, dodavali svjetlo i melodiju, nakon čega su upoznali dodatan senzor za svjetlo i konstruirala dodatak za robot. Nakon dodavanja senzora izradili smo program kojim je robot svirao različitim melodijama s obzirom na intenzitet svjetla u njegovom okruženju. Pomoću senzora za intenzitet svjetla izradili smo program kojim je robot pratio svjetlosne naredbe, kretanjem prema svjetlu.

Drugog dana radionice izradili smo robot škorpion čime smo mBotu promijenili težište. Učenici su naučili kako svoje programe prilagoditi novoj konstrukciji robota. Robot škorpion pratio je svjetlosne signale pomoću svjetlosnog senzora na ploči, a na vrhu „njegovog repa“ svjetlila su, različitim bojama, RGB svjetla. Po završetku radionice djeci je prikazana pametna stolna svjetiljka izrađena pomoću mBot robota i njegovih dodataka.

Cilj radionice bio je poticanje interesa za robotiku te usvajanje osnovnih robotičkih koncepata. Učenici su uz ugodnu atmosferu, timski rad i suradnju razvijali kreativni i logički način razmišljanja te upoznali različite načine konstruiranje mBot robota.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost korisnika.

Posted by Dunja Skvorc