Radionica Nauči Javascript uz podršku Grada Čakovca

Udruga Međimurski informatički klub Čakovec (MIK) uz financijsku podršku Grada Čakovca provela je edukacijsku radionicu naziva Nauči JavaScript. Radionice su obuhvatile niz tema iz područja web programiranja u programskom jeziku JavaScript. Tematika radionice bila je usmjerena na Node.js je razvojni okvir koji omogućuje razvoj poslužiteljskih aplikacija u programskom jeziku JavaScript.

Radionica NaučiJavascript provedena je online, putem sustava MS Teams, koji udruga MIK koristi u radu sa učenicima. Učenici osnovnih i srednjih škola naučili su i ponovili osnove JavaScripta, nakon čega su zajedno sa predavačima radili na razvoju aplikacija u Node.js razvojnom okviru. Polaznici radionice upoznali su se i sa NPM-om, upraviteljem programskih paketa, koji olakšava instalaciju biblioteka i omogućuje rapidan razvoj web aplikacija.

Tema web aplikacije bila je serverska aplikacija za IOT projekt u kojem se prati vremenska prognoza.

Slika 1. package.json konfiguracija projekta
Slika 2. Dio serverskog koda aplikacije
Slika 3. Pregled podataka o vremenu
Cijeli projekt pogledajte ovdje https://glitch.com/~mik-iot-api

Zahvaljujemo se Gradu Čakovcu na podršci ovog edukacijskog projekta i nadamo se budućoj suradnji.

Posted by mikadmin