“Kaj buš STEM?” radionica “Rašpaonica”

Udruge  Međimurski informatički klub (MIK) i  Mladi informatički stručnjaci (MIS) ovog su tjedna bile organizatori besplatnih radionica za vrtićarce u sklopu projekta “Kaj buš STEM?” financiranog kroz inicijativu koordinacijskog odbora “Grad Čakovec, prijatelj djece”.

Radionice „Rašpaonica“ bile su održane u dva dana. Prvi dan radionicu smo odradili sa skupinom Pužići u dječjem vrtiću Vjeverica, a drugi dan sa skupinom Bubice u dječjem vrtiću Cipelica. Radionicu je prošlo četrdesetak djece koja su izradila drvenu igračku. Prije sastavljanja drvenih dijelova igračke u cjelinu djeca su ih pobrusila i obojala.

Cilj je ove radionice bio da djeca kroz zabavu i igru razvijaju kreativnost i finu motoriku izrađujući novi proizvod odnosno drvenu igračku. Djeca su naučila pravilno obrađivati drvo te sastavljati dijelove u cjelinu. Voditelji radionica bili su Katica Mikulaj Ovčarić i Kristijan Ovčarić.

Posted by Katica Mikulaj Ovčarić