Dvorac za princa i princezu

U organizaciji i (su)partnerstvu udruga Međimurski informatički klub (MIK) i Mladi informatički stručnjaci (MIS), završena je još jedna u nizu ljetnih radionica u sklopu projekta „Kaj buš STEM? Projekt je (su)financiran kroz inicijativu i podršku koordinacijskog odbora „Grad Čakovec-prijatelj djece“. Naziv radionice je bio Dvorac za princa i princezu te je bila besplatna za svu djecu. Odaziv polaznika je bio dobar. Radionica je bila prilagođena prema uzrastu djece te je održana u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje. Uključivala je međusobnu korelaciju matematike i informatike. Cilj radionice je bio pronaći pomoću mobitela/tableta mreže geometrijskih tijela (kvadar, kocka, valjak, piramida); nacrtati i izrezati mreže geometrijskih tijela, spajanjem i lijepljenjem  izraditi vlastita geometrijska tijela. Naučili su tijekom radionice od danih geometrijskih tijela izrađivati maštoviti dvorac za princa i princezu i primjenu istih u izradi makete. Djeca su razvijala natjecateljski duh rješavanjem kvizova. Istraživački rad, učenje kroz igru i pozitivna okolina tijekom radionice su iznimno motivirajuće imali učinak na djecu. Voditeljica radionice je bila dr.sc. Aleksandra Tonković, učiteljica matematike.

Posted by Aleksandra Tonković