Kemijam!

uzrast: od 4. do 8. razreda OŠ

voditelj: Denis Horvat (e-mail: denis.horvat@mik.hr)

termin održavanja tečaja: ponedjeljak 19:00-20:30

Sve što nas zapravo okružuje rezultat je kemijskih promjena koje se dešavaju kako prirodnim tako i pod djelovanjem ljudskog utjecaja. Polaznici tečaja imat će priliku uroniti u čarobni svijet kemije te naučiti kako pravilno koristiti kemijski pribor, izvesti različite vrste pokusa koji su lako izvedivi i s primitivnim kućnim priborom, a imaju veliku važnost u svakodnevnom životu.

Stjecanjem iskustava koja će pobuditi znatiželju, pozitivan stav i interes za kemiju te prirodoslovlje, razumijevanje i komuniciranje o temeljnim konceptima kemije, razumijevanje principa znanstvenoga i etičkoga pristupa istraživanju te rješavanju kemijskih problema. Osim toga razvit će samostalnost, samopouzdanje, inovativnost, odgovornosti i kreativnost.

Tečaj je zapravo integracija biologije i kemije gdje se kroz različite praktične vježbe uči kako svijet funkcionira, nastaju novi materijali, novi organizmi, kako promjene utječu na njih i to sve kroz oko biologa i kemičara.

Konkretno polaznici će upoznati načine na koji mogu ispitati kvalitetu i svojstva tla, vode i ostalih tvari kako bi u svojem okruženju mogli iste kontrolirati i unaprijediti. Naučiti kakav utjecaj ima plastika koja nas okružuje na ljudski organizam, analizirati namirnice koje ljudi kupuju od kojih biomolekula su građene i što to zapravo sve unosimo u organizam. Ovo je samo dio od brojnih aktivnosti koje su predviđene u sklopu ovog tečaja.

Ishodi:

  • Razvrstava tvari na čiste tvari i smjese, čiste tvari na elementarne tvari i kemijske spojeve, te smjese na homogene i heterogene smjese
  • Uspoređuje postupke razdvajanja smjesa na sastojke
  • Razlikuje pojmove otopina, otapalo i otopljena tvar
  • Razlikuje nezasićenu, zasićenu i prezasićenu otopinu
  • Navodi fizikalna svojstva tvari, kemijska svojstva tvari te biološka svojstva tvari na primjerima anorganskih i organskih tvari
  • Objašnjava i primjenjuje upotrebu laboratorijskoga posuđa i pribora
  • Razlikuje značenje piktograma
  • Primjenjuje pravila sigurnoga ponašanja prilikom rukovanja kemikalijama, posuđem i priborom
  • Izvodi mjerenja (masa, temperatura, volumen)